Välkommen

Välkommen

God morgon,
och välkommen till Ångermanlands Sportfiskeklubb

I sanning långt från den största men kanske en av de äldsta och helt klart anser vi att den är den förnämsta. 

Vi är sedan 1931 verksam i Sollefteå kommun där vi har vår bas och våra fiskevatten. Klubben förfogar också över en fjällstuga i södra Vilhelminafjällen, vackert belägen vid Kultsjöån. 

Vår verksamhet kännetecknas framförallt av en bullrande och ljudlig samvaro där kamratligt umgänge befrämjas och själva fiskandet kommer i andra hand. Nya medlemmar föreslås av två befintliga d:o och provas utförligt och ingående innan inval kan ske. Tillgång till ett fiskespö är inget absolut krav.

Ännu en gång, varmt välkommen!

Laxfiske i Granvåg.

Bilden togs när Ångermanälvens forsar ännu skummade fria och mäktiga. Medan forsbruset steg och föll i takt med vinden, som bar ljudet vida omkring och laxstimmen obevekligt plöjde sin väg genom edor och spakvatten eller kämpade sin frenetiska kamp mot strömmarnas glitter och forsarnas vita fradga. Det var tider då laxfisket var ett näringsfång av allra största betydelse för befolkningen efter älvdalarna. Det var tider då laxnoten drogs för hand av seniga män och fångsten blev riklig vid varje notdrag. Bilden som tillhör Helge Granholm togs i Granvåg medan notlaget pustade ut och beskådar resultatet av senaste draget.